Mahetootjad ja mahetoodang

Eestis on üle 1500 mahepõllumajandusega tegeleva ettevõtte, kes kasvatavad nii taime- kui ka loomakasvatussaadusi. Mahetootjate ja -töötlejate andmed on kättesaadavad mahepõllumajanduse registris tootjad ja töötlejad.